T. +31 (0)88 – 5004 302
M. +31 (0)6 – 1548 4895
E. laurie.vanleeuwen@davidslaw.nl

Laurie van Leeuwen

ADVOCAAT

Laurie van Leeuwen is sinds maart 2015 werkzaam bij Davids Advocaten.

Laurie studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam, specialisatie Privaatrecht. Vanaf de start van haar carrière in 2012, is zij werkzaam in de herstructurerings- en faillissementspraktijk.

Laurie is met name gespecialiseerd in het insolventierecht en ondernemingsrecht. Het bijstaan van ondernemers in financieel zwaar weer en juridische probleemsituaties zijn dagelijkse praktijk. Denk hierbij aan het adviseren over reorganisaties, geschillen over contracten, geschillen tussen aandeelhouders/vennoten, financiering en zekerheden, het aanpakken van wanbetaling door debiteuren en uiteenlopende (bestuurders)aansprakelijkheidskwesties.

Sinds 2015 wordt Laurie regelmatig door de rechtbank aangesteld als curator in faillissementen (en als vereffenaar van nalatenschappen). Daarnaast is Laurie als advocaat actief betrokken bij faillissementen waarin kantoorgenoten als curator zijn aangesteld en treedt zij voor hen op.

Laurie is aspirant-lid van Insolad (Vereniging voor Insolventierecht Advocaten) en lid van de JIRA (Jonge Insolventierecht Advocaten). In 2020-2021 heeft zij de postacademische specialisatieopleiding Insolad insolventierecht, Grotius Academie afgerond (cum laude).

Rechtsgebiedenregister (art. 35 b lid 1 Regeling op de Advocatuur)
Laurie van Leeuwen heeft in het Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Deze registratie verplicht de advocaat om ieder kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Binnen deze rechtsgebieden richt Laurie van Leeuwen zich voornamelijk op onderstaande deelrechtsgebieden:
– Financiering & Zekerheden
– Debt Recovery
– Bestuurdersaansprakelijkheid
– Beslag & executie