Procesrecht

De advocaten van Davids Advocaten hebben allen ruime procesrechtelijke ervaring. Daarbij kan het gaan om de inschatting van proceskansen, second opinion, het voeren van schikkingsonderhandelingen en – als het niet anders kan – het voeren van procedures. Het betreft (commerciële) geschillen op diverse rechtsgebieden in bodemprocedures, kort-geding of hoger beroep. Procederen is nimmer een doel op zich, maar een middel om dat doel te bereiken, waarbij uitsluitend het belang van de cliënt voorop staat.

Davids Advocaten staat u bij in geval van:

  • het voeren van schikkingsonderhandelingen
  • opstellen van vaststellingsovereenkomsten
  • het voorbereiden en voeren van gerechtelijke procedures (zowel in binnen- als buitenland)
  • het houden van voorlopige getuigenverhoren
  • het leggen van beslagen of procederen over opheffing daarvan
  • voeren van kort gedingen en verweer in kort geding
  • hoger beroep
  • de executie (tenuitvoerlegging) van gerechtelijke uitspraken