Op 6 december 2021 is het advies van de advocaat-generaal gepubliceerd over de allereerste prejudiciële vraag over de WHOA. De vraag luidde of vorderingen van een bedrijfstakpensioenfonds bestaande uit achterstallige…

Sedert 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (Whoa) in werking getreden. Deze wet geeft levensvatbare ondernemingen in financieel zwaar weer een nieuw en krachtig stuk gereedschap om…

De hoofdregel is dat als dezelfde partijen in verschillende lidstaten over en weer procedures tegen elkaar starten over hetzelfde onderwerp, dat de rechter van het land dat het eerst is…

Op 20 oktober 2021 heeft de rechtbank Oost-Brabant een WHOA-beschikking gepubliceerd waarin het verzoek tot een afkoelingsperiode werd afgewezen, mede omdat de werknemers ingeval van faillissement beter af zouden zijn…

De energietransitie leidt tot een nieuwe vorm van ergernis en leed. Onder andere over de beperkte actieradius van onze auto’s! In deze procedure had eiser een Opel Ampera-e gekocht voor…

In de meeste gevallen eindigt een faillissement bij gebrek aan baten. Dat betekent dat er geen of onvoldoende actief beschikbaar is om uit te keren aan de concurrente crediteuren. In…