Minder zekerheid voor financiers?

9/09/13 -

Beperking overdraagbaarheid en verpandbaarheid van vorderingen: minder zekerheid voor financiers?

Dit artikel gaat in op de contractuele beperking van overdraagbaarheid van vorderingen. Die beperking heeft gevolgen voor de mogelijkheid van verpanding van die vorderingen aan financiers. Aan de orde komt de wettelijke systematiek van overdracht en verpanding van vorderingen en de in de praktijk (steeds vaker) voorkomende contractuele uitsluiting van overdraagbaarheid. Het artikel beschrijft de recente ontwikkelingen in de rechtspraak en besluit met suggesties voor de praktijk.

Lees meer