In deze zaak staat de vraag centraal of de bestuurder en enig aandeelhouder van een (lege) dochtervennootschap persoonlijk aansprakelijk is voor de schade van de wederpartij van de dochtervennootschap wegens…

Iedere schuldeiser in een faillissement ziet zich gesteld voor de vraag of, en zo ja, in hoeverre zijn vordering zal worden voldaan. In vrijwel geen enkel faillissement is het boedelactief…

Start-ups are hot and happening. From Dutch successful start-ups such as Catawiki to the real “Unicorns” from the US; everyone wants to get involved on the success. Permit for foreign…