Disclaimer

Wij streven ernaar dat alle informatie zo volledig en actueel mogelijk is. Ondanks alle geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig of correct is. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij dat zo snel mogelijk proberen te corrigeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de ter beschikking gestelde informatie.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Indien u in contact wilt komen met Davids Advocaten B.V. zal persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Hiervoor geldt het volgende:
• Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken
• Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden
• Wij treffen veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens

U kunt worden doorverwezen naar andere websites. In dat geval beschikken wij over geen enkele zeggenschap over de informatie en kunnen geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid hiervan. De links worden u slechts aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia (geluid en beeld) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.

Het gebruik van deze site is onderworpen aan opgenomen algemene voorwaarden. De inhoud van de site kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.