Het is bekend dat de actio pauliana kan worden ingeroepen tegen wederpartijen in andere lidstaten. De rechter van het land van uitspreken van de insolventieprocedure, is bevoegd om van deze…

In deze zaak staat de vraag centraal of de bestuurder en enig aandeelhouder van een (lege) dochtervennootschap persoonlijk aansprakelijk is voor de schade van de wederpartij van de dochtervennootschap wegens…

In een column voor Almere zaken laat mr. M. de Vries zijn licht schijnen over de nieuwste ontwikkelingen in het faillissementsrecht. Lees meer….