Afgelopen zaterdag (22 april) trad mr. L. Rijzewijk op in het tv-programma KASSA. Daarin besprak hij onder meer de rechten van de consument in het geval een bedrijf haar verplichtingen…

Iedere schuldeiser in een faillissement ziet zich gesteld voor de vraag of, en zo ja, in hoeverre zijn vordering zal worden voldaan. In vrijwel geen enkel faillissement is het boedelactief…

Afgelopen vrijdag (7 april jl.) deed de Hoge Raad een interessante uitspraak in de Thieme-zaak (Jongepier q.q./Drieakker cs.). In het arrest ging het om een noodlijdende vennootschap die partij werd…

De kans bestaat dat werknemers die in de afgelopen jaren door curatoren in het kader van pre-packs zijn ontslagen, aanspraak kunnen maken op salaris en/of een dienstverband bij de doorstarter….