Voor een succesvolle faillissementsaanvraag geldt het pluraliteitsvereiste. Dit betekent dat een faillissement pas kan worden uitgesproken als twee of meer crediteuren onbetaald blijven én er blijk is van een toestand…

In deze economisch goede tijden is het uitkeren van dividend eerder regel dan uitzondering. Bij het uitkeren van dividend is tegenwoordig een grotere rol weggelegd voor de bestuurder. Ik bespreek…

De Eerste Kamer heeft op 21 maart 2017 een wetsvoorstel aangenomen dat curatoren meer mogelijkheden geeft om faillissementsfraude aan te pakken. De Wet versterking positie curator zal per 1 juli 2017…

Als een huurder failleert kan – op grond van artikel 39 van de Faillissementswet (Fw) – zowel de verhuurder als de curator van de gefailleerde huurder een lopende huurovereenkomst tussentijds…