Start-ups are hot and happening. From Dutch successful start-ups such as Catawiki to the real “Unicorns” from the US; everyone wants to get involved on the success. Permit for foreign…

Op 23 december 2015 is surseance van betaling verleend aan V&D. Navraag bij de rechtbank Amsterdam heeft uitgewezen dat alle rechtspersonen van V&D en alle rechtspersonen van La Place in…

In de zogenaamde 15 april-arresten is als hoofdregel geformuleerd dat een ontslagbesluit van de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) in beginsel tevens de beëindiging van de dienstbetrekking met de bestuurder…

…en dan treedt ook de boetebevoegdheid van de toezichthouder in werking! Dat er nieuwe privacy verplichtingen gelden per 1 januari 2016 dat weten de meeste ondernemers wel. Maar wat zijn…