In het kader van het Wetgevingsprogramma tot herrijking van het faillissementsrecht worden door de Overheid maatregelen genomen om faillissementsfraude tegen te gaan. Het civielrechtelijk bestuursverbod is één van de pijlers…

In faillissementen onderzoekt de curator het handelen van de bestuurders. Als sprake is van ‘kennelijk onbehoorlijke taakvervulling’, dan zijn de bestuurders aansprakelijk voor alle schulden in het faillissement. Vaak komt…

Begin april 2015 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een kwestie waarin een dochtermaatschappij een schikking had getroffen met een crediteur. De schikking strekte tot gedeeltelijke betaling van een…