In deze uitspraak gaat het om een moeder van een jongen die leed aan schizofrenie en het medicijn Risperdal kreeg voorgeschreven. Kort nadat de jongen in het Wilhelmina Ziekenhuis in…

Het bestuur is in beginsel verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid en de strategie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het bestuur dient daarover verantwoording af…

ABN AMRO Lease (ABN) heeft een truck met aanhanger in operational lease verstrekt aan vervoersbedrijf Duotrans. Duotrans heeft op haar beurt voor de truck een onderhouds- en reparatieovereenkomst gesloten met…

Bij fusies en overnames komt veel kijken. Er spelen financiële, juridische en emotionele aspecten. Daarnaast dienen diverse juridische overeenkomsten te worden gesloten. In dit oerwoud moeten koper en verkoper helder…

Het Hof Den Haag (24/10/2017) bevestigt geldend recht dat er voor het uitspreken (en vice versa het vernietigen) van een faillissement noodzakelijk is: i) een vorderingsrecht van de aanvrager; en…

Begin januari blikt het tv-programma KASSA terug op een jaar Belbus. Daarin komt ook de casus met Design Badkamers Utrecht weer aan de orde. Luc Rijzewijk treedt op als advocaat…